Římskokatolická farnost - děkanství 
sv. Petra a Pavla v Semilech

Facebook

 

Úvodní stránka 

Pořad bohoslužeb

Hřivna

Život farnosti

Historie

Farní rada

Chrámový sbor

Fotogalerie

Kaple v Chuchelně

Odkazy


Obrázek z prvního svatého přijímání

Kontakty

Děkanství
Komenského nám. 125
513 01  Semily 

mobil: 739 909 500

děkan R.D. Jaroslav Gajdošík

Excurrendo spravuje také farnosti:

- Loukov
- Roprachtice 
- Tatobity

Aktuality - pozvánky

Setkání seniorů ve farnosti  se bude konat na faře každou druhou středu v měsíci po ranní mši svaté, která začíná v 8 hodin v kapli.

Výuka náboženství ve školním roce 2022/23:
2. a 3. tř. v pondělí 15.15-16.00 h (L. Nosková)
4. až 6 tř. v pátek 14.15-15.15 h (M. Zahrádková)   

Každé úterý bude také probíhat katecheze Dobrého Pastýře, a to pro prvňáky v 14.30 h, pro předškoláky (od 3 do 6 let) v 15.10 h. Vede A. Holubcová.

Pro hotovostní i bezhotovostní převod finančních darů a  jiných plateb pro naši farnost je možno použít účet, který je veden u České spořitelny, a. s., pobočka Semily: 126 230 3399 / 0800. Pán Bůh všem šlechetným dárcům zaplať!Pravidelné bohoslužby v naší farnosti

V neděli v 8.30 hodin v kostele sv. Petra a Pavla v Semilech, v 10 hodin  v Tatobitech 

Mše svaté ve všední dny jsou uvedeny v Hřivně a na hlavních dveřích děkanského kostela (v zimě jsou v kapli sv. Zdislavy na faře)

V sobotu ve 13.30 hodin v Domově důchodců v Semilech-Řekách

Každou třetí neděli v měsíci v 15 hodin v kapli sv. Antonína v Chuchelně      

Charita České republiky

vyhlašuje veřejnou sbírku "Charita pro Ukrajinu" na pomoc lidem zasaženým ozbrojeným konfliktem v této zemi. 

Sbírkový účet: 55660022/0800 (Česká spořitelna), variabilní symbol 104.
Přispět je možné také zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS CHARITASVET 30, DMS CHARITASVET 60 nebo DMS CHARITASVET 90.

Výtěžek sbírky pomůže lidem zasaženým válkou zajistit základní životní potřeby. Děkujeme všem, kteří obyvatelům Ukrajiny v téhle těžké době pomohou.