Římskokatolická farnost - děkanství 
sv. Petra a Pavla v Semilech

Facebook

 

Úvodní stránka 

Pořad bohoslužeb

Hřivna

Život farnosti

Historie

Farní rada

Chrámový sbor

Fotogalerie

Kaple v Chuchelně

Odkazy


Obrázek z prvního svatého přijímání

Kontakty:

Děkanství
Komenského nám. 125
513 01  Semily 

mobil: 739 909 500

děkan R. D. Jaroslav Gajdošík

Excurrendo spravuje také farnosti:

Loukov
Roprachtice 
Tatobity

Aktuality - pozvánky

Setkání s diecézním ekonomem a generálním vikářem
V úterý 7. 6. 2022 přijede k nám do farnosti Semily diecézní ekonom Ing. Tomáš Kuba a generální vikář Mons. Martin Davídek. Od 15.00 hodin budou 
na faře v sále s farníky diskutovat na téma hospodaření farnosti. Všichni jsou zváni. 

Sportovní soutěže s Orlem
Orelská Župa sv. Zdislavy v Semilech srdečně zve na sportovní akce:

Sobota 14. 5. 2022

Soutěž v lehké atletice nejen pro děti a mládež koná se od 10.30 h na hřiště gymnázia v Semilech.

Sobota 11. 6. 2022

Soutěž ve fotbalových dovednostech nejen pro děti a mládež koná se od 10.00 h v dolní části Jílovecké ulice v Semilech (mezi ulicemi Koštofranskou a Sokolskou) u roubenek čp. 102 a 104. od 10:00. Finále soutěže se koná na Velehradě 4. 7.
Bližší informace: Bohdana Tichá, tel. 739911157, e-mail orel.semily@seznam.cz.


Hospic Vás zve do kina
Rádi bychom Vás pozvali ve čtvrtek 12. května 2022 od 19.00 h do kina Jitřenka v Semilech, kde proběhne promítání snímku oceněného Českým lvem za nejlepší dokumentární film: "Jednotka intenzivního života." Po skončení dokumentu bude následovat debata s protagonisty.

Charita Česká republika vyhlašuje veřejnou sbírku "Charita pro Ukrajinu" na pomoc lidem zasaženým ozbrojeným konfliktem v této zemi. 

Sbírkový účet: 55660022/0800 (Česká spořitelna), variabilní symbol 104.
Přispět je možné také zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS CHARITASVET 30, DMS CHARITASVET 60 nebo DMS CHARITASVET 90.
Výtěžek sbírky pomůže lidem zasaženým válkou zajistit základní životní potřeby. Děkujeme všem, kteří obyvatelům Ukrajiny v téhle těžké době pomohou.

Sbírka na novou střechu pro kostel sv. Petra a Pavla se  koná  každou první neděli v měsíci. Náklady na ni jsou propočteny na 3,5 miliónu korun. Finance budou získávány při kostelních sbírkách, z grantů ministerstva kultury a darů věřících, kteří mohou přispět hotově či převodem na účet farnosti (1262303399 /0800, označení platby jako „sbírka střecha“). Přispět je možné jakoukoli částkou s možností odečtu od základu daně (po domluvě s panem děkanem). 

Pro hotovostní i bezhotovostní převod finančních darů a  jiných plateb pro farnost je možno použít účet, který je veden u České spořitelny, a. s., pobočka Semily: 126 230 3399 / 0800. Pán Bůh všem šlechetným dárcům zaplať!

Pravidelné bohoslužby v naší farnosti

 • V neděli v 8.30 hodin v kostele sv. Petra a Pavla (v 10 hodin  v Tatobitech) 
 • Mše svaté ve všední dny jsou uvedeny v Hřivně a na hlavních dveřích děkanského kostela (v zimě jsou v kapli sv. Zdislavy na faře)
 • V sobotu ve 13.30 hodin v Domově důchodců v Semilech-Řekách
 • Každou třetí neděli v měsíci v 15 hodin v kapli sv. Antonína v Chuchelně       

Informace semilské Charity

Město Semily připravuje prostory pro ubytování lidí, kteří z jakéhokoliv důvodu nemohli zůstat na Ukrajině.

Nabídli jsme se, že se pokusíme zajistit vybavení těchto prostor. V současné chvíli nevíme, kdy a kolik bude lůžek potřeba, ale potřebujeme být připraveni. Proto prosíme případné dárce, kteří by byli schopni některé vybavení poskytnout, aby se nám ozvali, my je budeme evidovat a v případě aktuální potřeby bychom je oslovili.

Předběžně bychom potřebovali:

 • postele (30)
 • skříně (30)
 • židle (30)
 • stoly (15)
 • matrace (30)
 • kuchyňské linky (4)
 • lůžkoviny (60 sad)
 • ručníky (60)
 • lednice (10)
 • rychlovarné konvice (10)
 • sporáky, vařiče (7)
 • vysavače (7)
 • pračky (7)
 • vybavení do kuchyně, vybavení pro úklid bytu, úklidové prostředky

Vše prosíme čisté a funkční. Zatím jde o průzkum, nejsou připraveny prostory, kde věci uskladnit. Nabídněte!

Bližší informace:  Martin Klodner, tel. 602 459 878
klodner@charitasemily.cz

Potravinová banka Libereckého kraje

Potravinová banka Libereckého kraje připravuje potravinovou pomoc rodinám z Ukrajiny, které jsou a budou ubytovány v Liberci a okolí. Chystají pro ně čerstvé i trvanlivé potraviny, drogerii a hygienu. V současné době ale mají nedostatek:

 • masových a zeleninových konzerv
 • polévek v sáčku
 • sprchových gelů
 • mycích prostředků (na nádobí i univerzálních)

Můžete-li výše uvedené poskytnout, jsme připraveni každý den v čase od 9:00 – 11:00 a 17:00-18:00 převzít vaše dary na faře – Komenského nám. 125 v Semilech.

Děkujeme Vám!

Zuzana Klodnerová, tel. 602 111 025
klodnerova@charitasemily.cz


 Více informací - www.charitasemily.cz