Římskokatolická farnost - děkanství
sv. Petra a Pavla v Semilech

Facebook

Úvodní stránka 

Pořad bohoslužeb

Hřivna

Život farnosti

Historie

Farní rada

Chrámový sbor

Fotogalerie

Kaple v Chuchelně

Odkazy

Webmaster 

ivo.navratil@seznam.czBiřmování 7. května 2023
(více obráztků zde)

 Kontakty

 Děkanství
 Komenského  nám. 125
 513 01  Semily 

 mobil: 739 909 500

 děkan R.D. Jaroslav  Gajdošík

 Excurrendo spravuje  také farnosti:

 - Loukov
 - Roprachtice 
 - Tatobity

 Aktuality  

Tříkrálová sbírka 2024

Koledníci vyrazí do semilských ulic od 1. do 14. ledna. Mnoho z vás je očekává, má pro ně připravené cukroví a koleda je pro ně doslova potěšením. 
Na telefonním čísle 777 330 979 je možné organizátory sbírky kontaktovat.

PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ

středa 20. 12.
09.00 – 11.00, 15.00 – 17.00 na faře

čtvrtek 21. 12. 
09.00 – 11.00, 15.00 – 17.00 na faře

pátek 22. 12.
10.00 – 11.00, 14.00 – 17.00 na faře

Předvánoční soirée pro dobrou věc
V pátek 15. prosince od 18 hodin zve Muzeum a Pojizerská galerie Semily na prezentaci nových přírůstků výtvarné sbírky 
a malou charitativní aukci obrazů a grafik

s výtěžkem určeným pro Domácí hospic 
14 pomocníků v Semilech
. Nejen na pohoštění a hudební program zvou: Miroslava Jeřábková a žáci dětský pěvecký sbor Kokrháček.

Jeden dárek navíc®
I letos o Vánocích najdete jeden stromeček v kostele prázdný, nachystaný pro ozdobení vašimi dárky pro děti v misiích. Přispějte modlitbou, přihoďte pár korun do kasičky u stromečku a pověste si hvězdičku.

Setkání RaJ
Setkání žen se konají jednou za 14 dní ve čtvrtek od 20.00 hodin. Těšíme se na nové tváře.


Mše sv. pro rodiny s dětmi
Se začátkem školního roku opět srdečně zveme všechny farníky a zejména rodiny s dětmi na mše svaté, které se budou pravidelně konat druhý pátek v měsíci v děkanském kostele. 

Setkání seniorů ve farnosti  se koná na faře každou druhou středu v měsíci po ranní mši svaté, která začíná v 8 hodin v kapli.

Pro hotovostní i bezhotovostní převod finančních darů a  jiných plateb pro naši farnost je možno použít účet, který je veden u České spořitelny, a. s., pobočka Semily: 126 230 3399 / 0800. Pán Bůh všem šlechetným dárcům zaplať! Pravidelné bohoslužby v naší farnosti

V neděli v 8.30 hodin v kostele sv. Petra a Pavla v Semilech, v 10 hodin  v Tatobitech 

Mše svaté ve všední dny jsou uvedeny v Hřivně a na hlavních dveřích děkanského kostela (v zimě jsou v kapli sv. Zdislavy na faře)

V sobotu ve 13.30 hodin v Domově důchodců v Semilech-Řekách

Každou třetí neděli v měsíci v 15 hodin v kapli sv. Antonína v Chuchelně      

Výuka náboženství ve školním roce 2023/24

Pondělí 15.00 – 16.00 h:     3.– 4. třída, příprava na 1. sv. přijímání (poprvé 18. 9.)

Pondělí 16.05 – 17.30 h:     1. – 2. třída a předškolní děti 3–6 let (poprvé 18. 9.)

Pátek 14.15 – 15.15 h:         5. – 7. třída (poprvé 22. 9.)

Kontakty na vyučující:       Marie Zahrádková 737 416 051 
                                                  Andrea Holubcová 604 655 608

Sbírkový účet Charity pro pomoc Ukrajině:

5660022/0800 (Česká spořitelna), variabilní symbol 104.


Přispět je možné také zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS CHARITASVET 30, DMS CHARITASVET 60 nebo DMS CHARITASVET 90.


Výtěžek sbírky pomůže lidem zasaženým válkou zajistit základní životní potřeby. Děkujeme všem, kteří obyvatelům Ukrajiny v téhle těžké době pomohou.