Římskokatolická farnost - děkanství 
sv. Petra a Pavla v Semilech

Facebook

 

Úvodní stránka 

Pořad bohoslužeb

Hřivna

Život farnosti

Historie

Farní rada

Chrámový sbor

Fotogalerie

Kaple v Chuchelně

Odkazy


Obrázek z prvního svatého přijímání

Kontakty

Děkanství
Komenského nám. 125
513 01  Semily 

mobil: 739 909 500

děkan R. D. Jaroslav Gajdošík

Excurrendo spravuje také farnosti:

- Loukov
- Roprachtice 
- Tatobity

Aktuality - pozvánky

Charita Česká republika vyhlašuje veřejnou sbírku "Charita pro Ukrajinu" na pomoc lidem zasaženým ozbrojeným konfliktem v této zemi. 

Sbírkový účet: 55660022/0800 (Česká spořitelna), variabilní symbol 104.
Přispět je možné také zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS CHARITASVET 30, DMS CHARITASVET 60 nebo DMS CHARITASVET 90.

Výtěžek sbírky pomůže lidem zasaženým válkou zajistit základní životní potřeby. Děkujeme všem, kteří obyvatelům Ukrajiny v téhle těžké době pomohou.

Sbírka na novou střechu pro kostel sv. Petra a Pavla se  koná  každou první neděli v měsíci.
Finance budou získávány při kostelních sbírkách, z grantů ministerstva kultury a darů věřících, kteří mohou přispět hotově či převodem na účet farnosti (1262303399 /0800, označení platby jako „sbírka střecha“).
Přispět je možné jakoukoli částkou s možností odečtu od základu daně (po domluvě s panem děkanem). 

Pro hotovostní i bezhotovostní převod finančních darů a  jiných plateb pro farnost je možno použít účet, který je veden u České spořitelny, a. s., pobočka Semily: 126 230 3399 / 0800. Pán Bůh všem šlechetným dárcům zaplať!


Pravidelné bohoslužby v naší farnosti

V neděli v 8.30 hodin v kostele sv. Petra a Pavla (v 10 hodin  v Tatobitech) 

Mše svaté ve všední dny jsou uvedeny v Hřivně a na hlavních dveřích děkanského kostela (v zimě jsou v kapli sv. Zdislavy na faře)


V sobotu ve 13.30 hodin v Domově důchodců v Semilech-Řekách


Každou třetí neděli v měsíci v 15 hodin v kapli sv. Antonína v Chuchelně